top of page

Krav til våre avlshunder.
Requirements for our breeding dogs.

Det er viktig for oss at våre avlshunder er av god kvalitet, både fysisk og mentalt.
Vi følger derfor både NKK og Hvit Gjeterhundklubbs krav og anbefalinger for våre avlshunder.

The physical and mental quality of our breeding dogs are important to us.
We follow both The Norwegian Kennel Club and the Norwegian White Swiss Shepherd Clubs
requirements and guidelines for our breeding dogs. 

      Krav til våre avlshunder og deres avlspartnere: 


 

 • De er ved god fysisk helse, og uten påvist sykdom. 
   

 • De er HD og AD-FRI (A eller B og 0. Dette gjelder også utenlandske hannhunder vi parrer våre tisper med.
   

 • De har kjent MDR1-status. Gjelder også utenlandske hannhunder vi benytter i vår avl. Bærere parres kun med FRI.
   

 • De har kjent DM-status. Gjelder også utenlandske hannhunder vi benytter i vår avl. Bærere parres kun med FRI.
   

 • De har bestått ferdeslsprøve (BH-VT) eller gjennomført MH-test (mentaltest) med tilfredsstillende resultat. Dette er ikke et krav for utenlandske hannhunder, men vi ønsker at også utenlandske hannhunder vi benytter i vår avl har en form for dokumentasjon på mental status.
   

 • Tisper parres tidligst ved hennes andre løpetid, og skal ha fylt 24 mnd. før kullet fødes.
   

 • Hannhunder bør helst ha fylt 24 mnd. før deres første kull fødes.
   

 • De skal kunne parre og føde normalt.
   

 • Våre avlshunder skal ha minimum Excellent (rød/førstepremie) på utstiling etter fylte 9 mnd (juniorklasse)
  English:


  Requirements for our breeding dogs and their breeding partners: 


   

 • They are in good physical condition, and has no known diseases.
   

 • HD/ED status CLEAR (A or B and 0.)  This also includes foreign males we breed our females to.
   

 • They have known MDR1-status. This also includes foreign males we breed our females to. Carriers will only be mated with a partner who is CLEAR.
   

 • They have known DM-status. This also includes foreign males we breed our females to. Carriers will only be mated with a partner who is CLEAR.
   

 • They have passed Ferdselsprøve (BH-VT), or gone through MH-test (mental test) with satisfying results. For males living abroad, this is not a requirement, but we wish for the dog to somehow have a known mental status.
   

 • Females are bred no earlier than her second time in heat, and she has to turn 24 months before the birth of the puppies.
   

 • Males are prefered to have turned 24 months before the birth of his first litter.
   

 • They can mate and give birth naturally.
   

 • They have to accomplish  at least Excellent (red/best quality) at the dog show, after turning 9 months (junior class.)

   

bottom of page