top of page

Kjøp av hund - Purchase a dog

For English, scroll downVed kjøp av hund anbefaler vi at:

1 - hunden din blir rønget på hofter (HD) og albuer (AD) mellom 12-18 mnd. alder.
    - Mange tror at HD/AD røntgen er viktig kun for avlshundne. Men så enkelt er det nok ikke.
       Genetikk er så utrolig mye  mer enn de to foreldredyrene. Dette betyr at det er viktig å sjekke både foreldredyr,
       foreldredyrs søsken, besteforeldre, besteforeldres søsken osv, i den grad vi kan få tak i denne helseinformasjonen.
       Jo mer informasjon vi har, jo bedre forutsenting har vi for å avle frem friske valper.
       Se på HD/AD røntgen som en helseinvestering, både for valpen du kjøper idag,
       og for din neste fremtidige valp som du skal kjøpe om 10 år +

    - Hvis du ønsker å avle på hunden, må den røntges med resultat A eller B før den kan parres.


2 - hunden din blir sjekket for DM og MDR1. (Gjelder hunder som kan være bærer.)
    - Hvis en av hundens foreldre er bærer av DM og/eller MDR1, så må du sjekke om hunden er bærer av DM og/eller MDR1 før den kan          parres.

3 - hunden din blir mentaltestet (MH-test eller funksjonsanalyse) rundt 1,5 - 2 års alder.
    - Hvis du ønsker å avle på hunden, må den mentaltestes med tilfredsstillende resultater før den kan parres.

4 - hunden din blir forsikret.
    
- Merk deg at det ikke gis erstatning av oppdretter hvis hunden blir syk/skadet og dør, dersom dødsfallet blir/kunne blitt dekket av en
       forsikring. 


5 - du går på kurs med valpen din, særlig hvis det er din første hund.

6 - du kontakter oss dersom du ønsker å bruke hunden i avl.

7 - du kontakter oss dersom du må omplassere hunden.

Inngå fôrvertavtale:
Ved fôrvertavtale så eier oppdretter hunden, men den bor hos deg. Hunden skal anvendes i oppdretters avlsprogram, og det vil bli skrevet en egen detaljert kontrakt mtp. økonomi og ansvar. Det vil bli kontraktfestet spesifikke krav. Fôrvert vil normalt sett overta eierskapet på hunden kostnadsfritt når den har hatt 1-3 valpekull.
Inngå deleieravtale:
Ved deleieravtale betaler du 50% av kjøpesummen og du står offesielt som medeier sammen med oppdretter. Hunden skal anvendes i oppdretters avlsprogram, og det vil bli skrevet en egen detaljert kontrakt mtp. økonomi og ansvar. Det vil bli kontraktfestet spesifikke krav. Deleier vil normalt sett overta hele eierskapet på hunden kostnadsfritt når den har hatt 1-3 valpekull.


Ta kontakt for mer info._____________________________________________________________________________________________________

English

When you purchase a dog we recommend that you:

1 - X-ray your dogs hips (HD) and elbows (ED) at the age of 12-18 months old.
   
- If you want to mate your dog, you have to x-ray your dog for HD and ED, with the results A or B before it can be mated. 

2 - check your dog for DM and MDR1. (Applies to dogs that might be a carrier.)
   
- If one of the dog's parents is carrier of DM and/or MDR1, you have to check if the dog is a carrier of DM and/or MDR1 before it can             be mated. 

3 - get a mental test performed (MH-test or functional analysis) when the dog is about  1,5 - 2 years old.
   - If you want to mate your dog, you have to get your dog mental tested with a satisfying result before it can be mated. 

4 - ensure your dog. 

5 - attend training sessions with your puppy, especially if it's your first dog.

6 - contact us if you want to use your dog for breeding purposes.

7 - contact us if you can`t keep the dog.Concluding a dog's holder agreement:

By concluding a dog's holder agreement the dog will be owned by the breeder, but it lives with you. The dog will be part of the breeders breeding program, and it will be written a separate and detailed contract in terms of economy and specific requirements. Dog's holder will normally take over the ownership of the dog without extra costst when the dog has fullfilled it's breeding purposes, which is normally 1-3 litters.


 


Concluding a co-owner agreement: 
By concluding a co-owner agreement you pay 50% of the purchase price, and you will officially be listed as the dog's co-owner, together with the breeder. The dog will be part of the breeders breeding program, and it will be written a separate and detailed contract in terms of economy and specific requirements. Co-owner will normally take over full ownership of the dog without any extra costst when the dog has fullfilled it's breeding purposes, which is normally 1-3 litters.


Please contact us for more info.
 

bottom of page