top of page

Om den hvite gjeterhunden.
About the White Swiss Shepherd.

Helse - Health

Only in English

HD & ED - Hip Dysplasia & Elbow Dysplasia.

HD is when the ball and socket joint does not meet and fit properly with eachother. This results in a joint that rubs and grinds instead of sliding smoothly.

ED is an abnormal development of the elbow joint. It can be caused by the abnormal growth of cells, tissue, or bone.
It is the most common reason for forelimb lameness and elbow pains.

HD & ED  can occur on the White Shepherd, likewise as it occurs in other lage dog breeds.
So far the HD & ED statistics looks good for the White Shepherd, and it is important to keep it this way.
In order to keep the HD/ED - numbers as low as possible  it is important to make sure we don't use animals in our breeding program that has HD and/or AD-results = C/1 or worse.

IMPORTANT  for for you:
Many people think it's only important to x-ray the breeding animals, but genetics is so much more than just the two that mate with eachother. This means it's not just important to check the dog we want to use in our breeding program for HD & ED, but also it's siblings, parents and parents siblings, and so on, as far as it is possible for us to get the information.  HD/ED x-ray of your puppy is not just an investment for the puppy you buy today, but it is an investment in your furture puppy.

Therefore it is importent for our work on keeping the White Shepherd as healthy as possible, that we all x-ray the hips and elbows of our dogs at the age of 12-18 months.


 

The 5 grades of HD can be explained like this:

HD - A = Ingen antydning - No signs of dysplasia
HD - B = Mistanke om - Transitional Case
HD - C = Svak grad - Mild
HD - D = Middels grad - Moderate
HD - E = Sterk grad - Severe

Både A og B blir ansett som FRI.
Both A and B is considered as FREE/CLEAR.

The 4 grades of ED can be explained like this:

ED - 0 (A) = Ingen antydning - No signs of dysplasia
ED - 1 (C) =  Svak grad - Mild
ED - 2 (D) = Middels grad  - Moderate
ED - 3 (E) = Sterk grad - SevereKun 0 (A) er ansett som FRI.
Only 0 (A) is considered as FREE/CLEAR.

MDR1 - Multiple Drug Resistance.

Norsk
Dette er en mutasjon av MDR1 genet, som  betyr at hunden ikke tåler diverse medikamenter.  Det vil si at
proteinet som skal sørge for at medikamenter blir fjernet fra hjernen, ikke fungerer slik det skal, og det blir en opphopning i hjernen av disse farlige stoffene.  I noen tilfeller kan det føre til at hunden dør.

Det er veldig viktig å vite om hunden din kan reagere på diverse medikamenter, både for hundens del og fordi den vil gi denne genmutasjonen videre til sine avkom hvis du bruker den i avl.


Ny forskning i 2016 viser at ikke bare de som er testet med -/- kan bli syke, men også de som er testet med +/- resultat.


English
This is a mutation in the MDR1 gene, which means the dog can't handle to several types of drugs, The defective protein will prevent the dog's ability to remove certain drugs from it's brain, which leads to a buildup of these toxins. In worst case the dog might die.

It is very important to know if your dog can't be given certain types of drug, both for your dogs sake and because it will be passed on to it's offspring if you decide to mate your dog.

New sience from 2016 shows that not just dogs testet with -/- results might get sick, but also those testet with +/- results.

MDR1 results can be explained like this:

MDR: +/+   =  Fri - Clear.
MDR: +/-  =  Frisk, men bærer. (kan i noen tilfeller bli syk.) - Healthy, but carrier. (some dogs might get sick).
MDR: MDR/MDR = Hunden kan bli syk - Affected, the dog might get sick.

Dogs with MDR/MDR should not be used for breeding.
Dogs with +/- can only be mated with a dog that is Clear. 

DM - Degenerative Myelopathie.

Norsk
DM er en sykdom som rammer hunden ryggrad eller beinmarg. DM er noe alle hunderaser kan få, og det kan forekomme i alle aldere, men stort sett er det eldre hunder som rammes.

Sykdommen påvirker sentralnervesystemet og kan utvikle seg til å påvirke livmorhalsen og lumbale deler av ryggmargen i senere faser. Nevroner i hjernestammen kan også bli påvirket.
Hunden vil miste koordinasjon i bakbeina, ha vanskelig for å gå, kan snuble en del, dra bakparten etter seg i stedet for å gå på bakbeina.English
DM is a disease of the dog's spinal cord or bone marrow. DM can affect all dog breeds, and it can happen at any age, but it   happens more often to older dogs.

This disease affects the central nervous system of the dog and can progress to affect the cervical and lumbar portions of the spinal cord in later stages. Neurons in the brain stem may also be affected.

The dog will loose the coordination in the hind limbs, and have difficulties walking, it might stumble, drag it's hind limbs in stead of walking.

DM results can be explained like this:

DM:  N/N = Fri - Clear.
DM:  N/DM = Frisk, men bærer - Not sick, but carrier.
DM:  DM/DM = Hunden kan bli syk - Affected, the dog might get sick.

Dogs with DM/DM should not be used for breeding.
Dogs with N/DM can only be mated with a dog that is Clear.

Historie - History

Norsk
Den Hvite Gjeterhunden har samme opphav som den tyske sorte og brune Schäferhunden. Den første schäferhunden som ble registrert var Horand Von Grafrath. Hans tippoldefar på morsiden var hvit, så Horand førte det genet som ga den hvite pelsfargen videre til sine etterkommere. I begynnelsen av utviklingen av schäferhunden var alle fargevarianter tillatt, inkludert hvit, noe som betydde at det av og til ville dukk opp hvite valper i valpekull av svart og brune schäfere.

I Tyskland ble det i 1933 bestemt at den hvite fargen hos schäferhunden ikke lengre skulle være godkjent, og med det forsvant nesten alle hvite schäfere fra Europa.  I USA og Canada derimot, var det  fortsatt noen mennesker som beholdt de hvite hundene i sine avlsprogram.

I begynnelsen av 1970-tallet ble den amerikanskfødte hvite schäferen "Lobo"  (født i '66) importert til Sveits.  Denne hunden er å regne som rasens stamfar. På grunn av at Sveits var landet som søkte om å få den Hvite Gjeterhunden registrert som egen rase, ble også Sveits landet som ble oppført som hunderasens hjemland.

Hvit Gjeterhund finnes i to pelsvarianter, langhåret (Langstockhaar) og korthåret (Stockhaar).

Rasen ble registrert i FCI i 2002

English
The white shepherd dog has the same origin as the black & tan German Shepherd. The first German Shepherd that was registered was Horand Von Grafrath. His great-grand sire on this mothers side was white, so Horand passed on the gene to make the white collored fur. In the creation of the German Shepherd all collors were allowed, including white, which ment that some now and then it would appear white puppies in the black & tan German Shepherd litters.

The white collor on the German Shepherds were banned in Germany in 1933, and the white German Shepherds almost disappeared from Europe. However, in the USA and Canada some people still  kept the white dogs in their breeding program. 

In the beginning of the 1970`s the american born White German Shepherd male "Lobo",  (born in '66)  was imported to Switzerland. This dog is considered as the breed's ancestor.  Because Switzerland was the country that applied for registration and had the White Shepherd registered, Switzerland is considered the breeds homeland.

Their fur can be either long coat (Langstockhaar) or short coat (Stockhaar).


The breed got registered in the FCI database in 2002.
 

Bruksområde -  Activities

Norsk

Den Hvite Gjeterhunden er en allsidig hund om kan brukes til det meste, og delta i de fleste aktiviteter.

# Spor
# Lydighet
# Rallylydighet 

# Agility
# Redningshund 
# IPO 
# Gjeting 
# Terapihund/besøkshund 

English

The White Shepherd is very much an allround dog breed, and can paritcipate in most activities.

# Tracking
# Obedience
# Rally Obedience

# Agility
# Rescue dog
# Schutzhund
# Herding
# Theraphy dog

bottom of page